بایگانی‌ها حسن هادیزاده | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
معبر آیت الله شهید احسان‌بخش از جنوب به شمال یک طرفه می شود ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت خبر داد:

معبر آیت الله شهید احسان‌بخش از جنوب به شمال یک طرفه می شود

هادیزاده گفت: در این راستا معبر آیت الله شهید احسان‌بخش از جنوب به شمال یک طرفه شده و اصلاح هندسی قسمت هایی از رفوژ میانی و میادین انجام می پذیرد.