بایگانی‌ها جواد نوائیان رودسری | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
کودتای سوم اسفند ؛ناقوس مرگ مشروطیت 02 اسفند 1397

کودتای سوم اسفند ؛ناقوس مرگ مشروطیت

روز سوم اسفندماه سال 1299، قزاق‌ها با فرماندهی رضاخان، وارد تهران شدند و با کمترین مقاومت، پایتخت را گرفتند.مدتی بعد، رضاخان سردار سپه، به عنوان وزیر جنگ منصوب شد تا در یک پروسه چهارساله، ایران را برای انگلیسی‌ها امن و سدی محکم در برابر نفوذ کمونیسم ایجاد کند.