بایگانی‌ها جنجال | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
بار دیگر درد جامعه به علت لجبازی سیاسی به حاشیه رانده میشود!!! ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

بار دیگر درد جامعه به علت لجبازی سیاسی به حاشیه رانده میشود!!!

نماینده همیشه دلواپسی… که خود بخشی از بدنه مدیریتی دولت‌های نهم و دهم بود و در آن دوران … صدایی به اعتراض در برابر تمامی شرایط بغرنجی که مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبرو کرده بود، بلند نکرد اما اکنون نگران اخذ مالیات از اصناف شده و در قالب دو سئوال از وزیر اقتصاد…