بایگانی‌ها اکنون اگر می‌بینیم هیولای ریزگرد، زندگی و سلامت جمع بزرگی از هم‌وطنان ما را در مناطق جنوب غرب، غرب و حتی میانه زاگرس تهدید می‌كند، باید انگشت اشاره را به سمت زیاده‌ خواهی‌های کشور همسایه بگیریم. | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ایرانی ها ریزگرد استنشاق کنند تا ترکیه سد بزند!/ ایلیسو جنوب غربی ایران را بیابان می کند ۱۵ تیر ۱۳۹۶

ایرانی ها ریزگرد استنشاق کنند تا ترکیه سد بزند!/ ایلیسو جنوب غربی ایران را بیابان می کند

اکنون اگر می‌بینیم هیولای ریزگرد، زندگی و سلامت جمع بزرگی از هم‌وطنان ما را در مناطق جنوب غرب، غرب و حتی میانه زاگرس تهدید می‌كند، باید انگشت اشاره را به سمت زیاده‌ خواهی‌های کشور همسایه بگیریم.