بایگانی‌ها انقلاب ۱۹۵۲ | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
سرگذشت خواندنی جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر/از علاقه به مصدق تا نفرت شدید نسبت به اسرائیل ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

سرگذشت خواندنی جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر/از علاقه به مصدق تا نفرت شدید نسبت به اسرائیل

ناصر یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی هم در تاریخ مدرن اعراب و هم در کشورهای در حال توسعه سده بیستم به شمار می‌رود. او موفق به ملی‌کردن کانال سوئز شد و نقش محوری در تلاش‌های ضدامپریالیستی در جهان عرب و آفریقا داشت