بایگانی‌ها امام محمدباقر | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
مفهوم واقعی «تقیه» در سیره مبارزاتی باقرالعلوم(ع)/دلیل عدم ورود امام محمدباقر(ع) به تقابل نظامی با خلفای اموی چه بود؟ ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

مفهوم واقعی «تقیه» در سیره مبارزاتی باقرالعلوم(ع)/دلیل عدم ورود امام محمدباقر(ع) به تقابل نظامی با خلفای اموی چه بود؟

برخی به‌اشتباه بر این باورند که سیاست امام محمدباقر(ع) در برخورد با خلفای جائر زمان خود، سیاست سکوت و مدارا بوده‌است؛ در حالی که چنین نیست. در آن دوران، همه شیعیان و حتی امویان می‌دانستند که امام(ع)، به‌حق، خود را رهبر و خلیفه جهان اسلام می‌داند و مروانیان را، مانند آل‌ابوسفیان، غاصب می‌شمارد...