اظهار نامه مالیاتی فومن
جزئیات روند تکمیل اظهارنامه مالیاتی رانندگان تاکسی کلانشهر رشت 31 خرداد 1396

جزئیات روند تکمیل اظهارنامه مالیاتی رانندگان تاکسی کلانشهر رشت

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از آغاز زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی تاکسیداران خبر داد.