بایگانی‌ها اختراع گیلانی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
افتخار آفرینی تیم مخترعان گیلانی در بزرگ ترین مسابقات و نمایشگاه اختراعات آمریکا ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

افتخار آفرینی تیم مخترعان گیلانی در بزرگ ترین مسابقات و نمایشگاه اختراعات آمریکا

این اختراع می تواند موجب نجات بیماران در شرایط اورژانسی است که ثانیه ها نیز با ارزش بوده و امکان حضور پزشکان متخصص توسط پرستاران به کمک این سیستم را به حداقل رساند و در عین حال خدمات فراوانی را به صورت هوشمند و دیجیتال به پزشکان و پرستان طی برنامه روزانه آنان دهد.