بایگانی‌ها ،محمدتقی مهدیزاده | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
بازسازی و استاندارد کردن شبکه‌های آسیب دیده و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده برق ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان تاکید کرد؛

بازسازی و استاندارد کردن شبکه‌های آسیب دیده و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: بمنظور جلوگیری از تلفات برق در شبکه توزیع، بازسازی و استاندارد کردن شبکه‌های آسیب دیده و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها با کابل خودنگهدار از اولویتهای بسیار مهم این شرکت در سال جاری می‌باشد.