« شفت »
  • زمانی گفت:از ابتدای سال 96 تاکنون با تشکیل بالغ بر 40 پرونده متخلفین را تحویل مراجع قضائی کردند و تاکنون مجموعا به مبلغ صد و 61 میلیون جزای نقدی در حق صندوق دولت و 18 ماه حبس تعزیری یا یکسال تعلیق محکوم شده‌اند.

  • رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شفت حجم چوب قاچاق کشف شده را حدود دو متر مکعب اعلام و اظهار داشت : این چوب ها از گونه درختان انجیلی بوده است .

  • محسنی با بیان اینکه تولید ماهیان گرم آبی در شفت به 6600 تن در سال رسیده است تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و آب و هوای این شهرستان زمینه های سرمایه گذاری در بخش شیلات را به خوبی فراهم کرده است.