« رضوانشهر »
  • ماموران این اداره پس از درگیری با متخلفین موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری ته پر قاچاق،۴ تیر فشنگ پر ، چاقو و لاشه ۶ قطعه پرنده ابیاء شدند.

  • فرماندار رضوانهشر با بیان اینکه شهرستان رضوانشهر با مشارکت ۱۰ درصدی در سرشماری اینترنتی جزو شهرستان های برتر این طرح در گیلان است ابراز امیدواری کرد تا ۲۴ مهرماه ۳۰ درصد از مردم این شهرستان ثبت اطلاعات خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

  • علیپور گفت:تعداد ۳۲مدرسه در حاشیه راههای شریانی و اصلی شهرستان رضوانشهر شناسایی شده که تاکنون ۱۶ مدرسه در این شهرستان تحت پوشش طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها دربخش آموزشی و ۸ مدرسه نیز ایمن سازی فیزیکی صورت پذیرفته است