« رضوانشهر »
  • لطفی با تاکید بر اینکه سال ۹۷ می‌توان به مرحله آبگیری در سد پلرود رسید خاطرنشان کرد: پنج ماه پس از آبگیری در سد پلرود، این سد بزرگ شمال کشور به مرحله بهره برداری می‌رسد.

  • ماموران این اداره پس از درگیری با متخلفین موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری ته پر قاچاق،۴ تیر فشنگ پر ، چاقو و لاشه ۶ قطعه پرنده ابیاء شدند.

  • فرماندار رضوانهشر با بیان اینکه شهرستان رضوانشهر با مشارکت ۱۰ درصدی در سرشماری اینترنتی جزو شهرستان های برتر این طرح در گیلان است ابراز امیدواری کرد تا ۲۴ مهرماه ۳۰ درصد از مردم این شهرستان ثبت اطلاعات خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.