« ماسال »
  • با همکاری بخشداری مرکزی و دهیاران بخش مرکزی زباله های ییلاقات ماسال جمع آوری شد و از این پس و کیسه زباله رایگان در اختیار مسافران قرار میگیرد