« لنگرود »
  • نماینده مردم لنگرود درمجلس گفت: حدود 3 هزارهکتار از اراضی برنج، 7 هزارهکتار از باغات چای و همچنین 4 هزار هکتار از باغات توت شمال کشور بر طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تغییر کاربری داده اند.

  • شهردار لنگرود به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند در سطح شهر و به جرم آلودگی محیط زیست و تخریب تالاب کیاکلایه به مراجع قضایی معرفی شد.