« املش »
  • شهردار املش با بیان اینکه اعتبارات عمرانی شهرداری املش امسال بیش از ۳ میلیارد ریال افزایش یافته است اظهار داشت: ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعتبار عمرانی از منابع مختلف دولتی امسال برای اجرای ۷ پروژه به شهرداری املش اختصاص یافته است