عضو شورای شهر رشت گفت:معتقدم خطوط BTR رشت باید در مسیرهای دیگر رشت اجرایی می شد و پیشنهاد می کنم BRT به سمت کمربندیهای شهر انتقال داده شود

به گزارش ندای گیلان، جلال الدین محمد شکریه عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت اظهار کرد: بنده معتقدم باید از چهره های قدرتمند و متخصص در جایگاه مشاوران کمیسیون بهره مند شویم.
وی افزود: در بحث BRT نیز قبلا بررسیهایی انجام دادم و در حال حاضر واحدهای صنفی خیابان امام خمینی و ساختمان بورس به علت ایجاد BRT دچار مشکل شده اند.

شکریه خاطرنشان کرد:بنده معتقدم این خطوط باید در مسیرهای دیگر رشت اجرایی می شد و پیشنهاد می کنم BRT به سمت کمربندیهای شهر انتقال داده شود.