وزیر راه و شهرسازی گفت:60 درصد از ثبت نام کنندگان اقدام ملی مسکن فاقد شرایط هستند وسعی ما براین است تا متقاضیان 400 هزار واحد مسکونی به نام وکد ملی که واجد شرایط هستند شناسایی شوند.

به گزارش ندای گیلان،دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشور در سفر خود به گیلان و بازدید از پروژه عمرانی از ساخت و تکمیل 11 بیمارستان در سطح کشور خبر داد و گفت:امسال 11 بیمارستان در سطح کشور ساخته و جهت تجهیز به وزارت بهداشت واگذار می شود که دیروز افتتاح یک بیمارستان در پارس آباد اردبیل انجام شد ودو بیمارستان دیگر نیز در گیلان است.
دکتر اسلامی اعتبار هزینه شده برای دو بیمارستان تالش و لنگرود را بالغ بر170 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود :8 بیمارستان دیگر نیز در سایر شهرهای کشور در دست اجراست که طی زمانبندی تعیین شده تکمیل می گردد.
وزیر راه و شهرسازی از بهره برداری 580 کیلومتر آزادراه و1500 کیلومتر بزرگراه تا پایان دولت خبر داد و افزود:در حال حاضر 30 هزار کیلومتر راه اصلی ،بزرگراه ،آزادراه در سطح کشور در دست مطالعه و ساخت است و در این دولت نیز بالغ بر4هزار کیلومتر بزرگراه تحویل گردیده است .
دکتر اسلامی معدل کشوری ثبت نام اقدام ملی مسکن را 30 درصد عنوان کرد و افزود:60 درصد از ثبت نام کنندگان اقدام ملی مسکن فاقد شرایط هستند وسعی ما براین است تا متقاضیان 400 هزار واحد مسکونی به نام وکد ملی که واجد شرایط هستند شناسایی شوند.