مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه ۸۰۰ روستای استان تحت پوشش خدمات آب قرار ندارند، گفت: ۴۰ درصد جمعیت گیلان تحت پوشش شبکه فاضلاب است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیرعامل آبفا گیلان با بیان اینکه ۸۰۰ روستای استان تحت پوشش خدمات آب قرار ندارند، گفت: ۴۰ درصد جمعیت گیلان تحت پوشش شبکه فاضلاب است.

مازیار علی‌پور با اشاره به اینکه باید برای جمعیت شهری و روستایی استان مخازن ذخیره آب یک مترمربع برای هر خانوار داشته باشیم، تصریح کرد: قیمت فروش یک سوم قیمت تمام شده است که سالانه زیان ۱۱۰ میلیارد تومانی به مجموعه ما وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، بیان کرد: در سفر رئیس جمهور به گیلان اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به آبفا اختصاص یافت که جوابگوی نیاز شهرستان رشت هم نیست.