مدیرکل زندان‌های گیلان  با اشاره به اینکه ۳۰۰ زندانی جرایم غیر عمد چشم انتظار کمک های خیران هستند، گفت: با کمک نیکوکاران  این تعداد از زندانیان جرایم غیر عمد می توانند به کانون خانواده بازگردند.

به گزارش ندای گیلان،محمدی اصل ، مدیرکل زندان‌های گیلان گفت: به مناسبت عید غدیر خم و با مشارکت بنیاد مستضعفان ۵۰ زندانی در رشت و ۱۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در شهرستان‌های گیلان آزاد شدند.

او با بیان اینکه دیه این زندانی‌ها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود ، افزود:  ۲ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان هم از سوی شاکیان این زندانیان بخشوده و ۳ میلیارد هم از سوی بنیاد مستضعفان پرداخت شده است.

مدیرکل زندان‌های گیلان  با اشاره به اینکه ۳۰۰ زندانی جرایم غیر عمد چشم انتظار کمک های خیران هستند، گفت: با کمک نیکوکاران  این تعداد از زندانیان جرایم غیر عمد هم می توانند به کانون خانواده بازگردند.

علیرضا یزدانی ، رئیس ستاد دیه گیلان هم گفت: پارسال ۴۱۱ زندانی غیر عمد با ۱۷۶ میلیارد تومان آزاد شدند که ۳۶ درصد مبلغ یعنی ۶۳ میلیارد تومان را شاکیان این زندانی‌ها بخشیدند.

او  افزود: بنیاد مستضعفان امسال ۵۰ میلیارد تومان برای آزاد سازی زندانیان غیرعمد در کل کشور اختصاص داده است.