مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گیلان در دوره احمدی نژاد دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی گیلان شد.

به گزارش ندای گیلان،جبار کوچکی نژاد ، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات گیلان گفت: با حکم دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، یعقوب جمالی به سمت دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی گیلان منصوب شد.

یعقوب جمالی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری  و عضو و مسئول کمیته امنیت ستاد انتخابات در گیلان طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود.