معاون ورزش و جوانان گیلان از جوانگرایی در سطح هیات های ورزشی گیلان خبر داد.

ابوالفضل صادقی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان گیلان در گفتگو با ندای گیلان در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در استان گفت: نامه ای از وزارت ورزش پیرامون این موضوع ابلاغ گردیده و از سوی ما به هیات های ورزشی ارجاع داده شده است.

وی افزود: برخی از روسای هئیت های ورزشی مدعی هستند چون بازخرید کرده اند شامل قانون بازنشستگی نمی شوند که ما این موضوع را با وزارت ورزش و جوانان مکاتبه کرده ایم و تا هفته آینده بخشنامه ای به عنوان وحدت رویه در این خصوص به ما ابلاغ خواهد شد که به محض دریافت سریعا به روسای هئیت های ورزشی ابلاغ خواهیم کرد و آنها باید در اسرع وقت با ریاست هئیت ورزشی استان خدا حافظی کنند.
یازده رئیس هیئت شامل این قانون می شوند که از هئیت های مهم و شاخص استان هستند و باتوجه به عمر مفید مدیریتی، از روسای بازنشسته می خواهیم تا خود پیش قدم شوند و جای خود را با روی باز به جوانان بدهند.