شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان امتیاز شاخص مدیریت پسماند در سال 1399 را کسب کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ در راستای تحقق آیین نامه بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن آموزش های لازم و بر اساس مساعی به عمل آمده در خصوص تفکیک پسماند های تر و خشک از مبداء، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان امتیاز شاخص (WMI( را کسب کرد.

گفتنی است گواهینامه مدیریت پسماند توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان صادر شده است.

1