بهراد ذاکری با بیان اینکه گیلان همواره به جرم سرسبزی از همه چیز عقب مانده است گفت:حق تیم های داماش و سپیدرود شفاف خورده شد و وزیر ورزش باید استیضاح شود.

به گزارش ندای گیلان،عضو شورای شهر رشت با ابراز تاسف از حوادث پیش آمده در بازی فوتبال داماش و سپیدرود، اظهار داشت: گیلان همواره به جرم سرسبزی از همه چیز عقب مانده است و متاسفانه به دلیل عدم اتحاد نمایندگان و قدرتی که باید در دفاع از حق مردم داشته باشند، محروم واقع شدیم.
ذاکری به تبعات اجتماعی شکست بازیهای تیم سپیدرود و داماش اشاره نمود و بیان داشت: حق این تیم ها شفاف خورده شد و هر بی طرفی می تواند بگوید تبانی صورت گرفته است و در بازی داماش نا داوری و بی عدالتی صورت گرفت و مشهود بود که بغضی درکار بوده است.
امروز وظیفه تک تک نمایندگان گیلان و رشت و شورا این است که در کنار مردم جلوی این بی عدالتی را بگیرند و چهره های سیاسی فقط از تیم ها عکس یادگاری نگیرند.
طرفداران تیم ها همواره نمونه بوده اند. امروز وظیفه ماست از حق ایشان دفاع کنیم. همان مافیایی که برنامه ۹۰ را حذف می کند، همان مافیا باعث چنین داوری شد.
وی خواستار استیضاح وزیر ورزش شد.