معاون امور اجتماعی نیروی انتظامی گیلان گفت:متاسفانه استان گیلان در موضوع نزاع فردی و کلامی در سطح کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده، ضمن این که در فصل های گرم سال و اواخر فروردین آمار نزاع ها بالاتر می رود.

به گزارش ندای گیلان،معاون امور اجتماعی نیروی انتظامی گیلان در گفتگویی گفت: علیرغم اینکه فکر می کنند، مردم گیلان آرام هستند، اما بالاترین میزان درگیری فردی و لفظی در سطح کشور مربوط به این استان است.

سرهنگ مجید رسول زاده افزود: متاسفانه استان گیلان در موضوع نزاع فردی و کلامی در سطح کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده، ضمن این که در فصل های گرم سال و اواخر فروردین آمار نزاع ها بالاتر می رود.

وی با بیان اینکه مردم در گیلان با کوچکترین موضوع خاص آزرده خاطر می شوند، اظهار داشت: این مهم زیبنده مردم بافرهنگ این استان نیست.

وی خاطر نشان کرد: نزاع و درگیری فردی طی سال گذشته پنج درصد در استان گیلان کاهش و نزاع و درگیری دسته جمعی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

معاون امور اجتماعی نیروی انتظامی گیلان با بیان این که قتل جزء جرائم خشن است، اظهار داشت: همچنین پارسال وقوع قتل در این استان ۷۰ درصد افزایش داشت.

/ایرنا