رئیس اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر اینکه این استان از پایگاه های تجارت دریایی در کشور محسوب می شود، اضافه کرد: گیلان در نوار پهناور دریای خزر با برخورداری از بنادر مختلف از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است.

به گزارش ندای گیلان،هادی تیزهوش تابان در گفتگو یی با اشاره به نقش گیلان در اقتصاد و تجارت دریایی، اظهار کرد: در آستانه روز جهانی دریانوردی هستیم و از طریق رسانه شما این روز را به فعالان ابعاد مختلف دریانوردی به ویژه فعالان این حوزه در گیلان تبریک عرض می کنم.

وی بخش عمده تجارت و بازرگانی دنیا را از طریق خط دریایی برشمرد و تصریح کرد: تجارت های بزرگ از طریق دریا انجام می شود زیرا هزینه حمل و نقل آن در قیاس با راه های دیگر کمتر است.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر اینکه این استان از پایگاه های تجارت دریایی در کشور محسوب می شود، اضافه کرد: گیلان در نوار پهناور دریای خزر با برخورداری از بنادر مختلف از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است.

تیزهوش تابان با اشاره به چهره بین المللی گیلان در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی و دروازه ورود ایران به بازار تجارت در حوزه کشور های حاشیه خزر و اروپا، از روابط خوب و قوی تجاری و بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپا به ویژه روسیه و آذربایجان خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر اینکه سال های رکود اقتصادی را پشت سر می گذاریم، گفت: روابط تنگاتنگ با کشورهایی که مجاز به ایجاد روابط تجاری و بازرگانی با آنها هستیم باید اتفاق بیفتد و در این راستا روابط خوب با روسیه و کشور های حاشیه خزر جرقه ای مهم است.

تیزهوش با اشاره به این نکته که استاندارد سازی فضا و زیر ساخت ها در بنادر استان تنها جنبه اقتصادی ندارد، اظهار کرد:بلکه باعث اشتغال زایی و کاهش درصد بیکاری در استان می شود و جوانان زیادی را وارد عرصه کار می کند./کاسپین