همایش یاد انقلاب شامگاه امروز با سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در رشت برگزار شد.

همایش یاد انقلاب شامگاه امروز با سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در رشت برگزار شد.