«دیوار ۴۷» رشت با حضور دکتر آزاده عباس زاده طراح و بنیان گذار طرح دیوار ۴۷ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از کودکان سندروم داون و جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی رشت به همت سازمان زیباسازی شهرداری رشت افتتاح شد.

«دیوار ۴۷» رشت با حضور دکتر آزاده عباس زاده طراح و بنیان گذار طرح دیوار ۴۷ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از کودکان سندروم داون و جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی رشت به همت سازمان زیباسازی شهرداری رشت افتتاح شد. IMG_52451 IMG_52651 IMG_52671 IMG_52761 IMG_52771 IMG_52861 IMG_52901 IMG_53001 DCIM107GOPRO IMG_5143 IMG_5149 IMG_5157 IMG_5162 IMG_5167 IMG_5168 IMG_5170 IMG_5181 IMG_5189 IMG_5190 IMG_5194 IMG_5197 IMG_5199 IMG_5203 IMG_5205 IMG_5211 IMG_5216 IMG_5217 IMG_5220 IMG_5225 IMG_5232 IMG_5241 IMG_5242 IMG_5266 IMG_5275 IMG_5288