گزارش تصویری افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری عکس:خبرگزاری ایلنا

گزارش تصویری افتتاحیه چهارمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری
عکس:خبرگزاری ایلنا