پارک خیابان جوان رشت به مساحت 5861 متر مربع با هدف بسترسازی برای آموزش شهروندان و فرهنگ سازی توسعه کشت گیاهان دارویی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت پارک خیابان جوان رشت به مساحت 5861 متر مربع با هدف بسترسازی برای آموزش شهروندان و فرهنگ سازی توسعه کشت گیاهان دارویی مورد بهره برداری قرار گرفت.

برای اولین بار در گیلان قرار است در این پارک از گونه های معطر دارویی استفاده شود، همچنین آشنایی شهروندان به شناخت گونه، نوع کاشت و نحوه نگهداری منجر به این می شود که نسبت به احیاء و توسعه این گونه گیاهان اقدام شود.همچنین در طراحی این پارک با طرح فنجان صندلی و تعبیه آلاچیق ها نسبت به موضوعی بودن این پارک اقدام شده است.