وزارت خارجه آمریکا در گزارشی مدعی نقض حقوق بشر توسط ایران شد.

به گزارش  ندای گیلان و به نقل از جروزالم پست، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود مدعی نقض حقوق بشر توسط ایران شد.

در گزارش ادعایی دولت آمریکا که مربوط به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها طی سال ۲۰۲۱ است، ادعاهای متعددی مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی ایران در قبال شهروندان ایرانی و شهروندان خارجی مطرح شده است.

این در حالی است که آمریکا به عنوان کشور مدعی رعایت حقوق بشر بارها به دلیل نقض حقوق رنگین‌پوستان و رفتارهای نژادپرستانه و همچنین بازداشت اتباع کشورهای خارجی به بهانه‌های سیاسی بارها مورد انتقاد رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است، اقداماتی که هیچ‌گاه با برخورد سازمان‌های بین‌المللی متولی حقوق بشر همراه نشده است.