شرکت گاز گیلان اعلام کرد :به علت تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز در منطقه حمیدیان ، خیابان امیر کبیر ، کوچه های روبرو و منتهی به کوچه امیرکبیر20 ، امروز 29 آذر از ساعت 10 تا 14 قطع می شود.

به گزارش ندای گیلان،شرکت گاز گیلان در اطلاعیه ای اعلام کرد : به علت تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز در منطقه حمیدیان ، خیابان امیر کبیر ، کوچه های روبرو و منتهی به کوچه امیرکبیر۲۰ ، امروز ۲۹ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۴ قطع می شود.
از مشترکان گاز این منطقه خواسته شده است در طول مدت قطعی گاز از دست کاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.