متاسفانه صیدهای قاچاق به شدت ذخائر آبزیان دریایی را با مشکلات صید روبرو کرده است

به گزارش ندای گیلان،جبار کوچکی نژاد در گفت وگویی درباره صیدهای قاچاق، گفت: متاسفانه صیدهای قاچاق به شدت  ذخائر  آبزیان دریایی را  با مشکلات صید روبرو کرده است و این در حالی است که باید برنامه ریزی برای افزایش آبزیان دریایی عملیاتی شود.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان شیلات برای تکثیر آبزیان دریایی وارد عمل شود،تصریح کرد: باید برای افزایش پرورش ماهی در قفس  در دریا توسعه یابد.

وی ادامه داد:هزینه پرورش ماهی در قفس پایین است و دارای خاصیت طبیعی است و این امر بهترین شیوه برای توسعه  تعداد ابزیان دریایی به شمار می آید.

نماینده مردم رشت در مجلس،تصریح کرد: برای صادرات ماهی ما نیازمند سردخانه های تخصصی هستیم؛زیرا این امر درکیفیت گوشت آن تاثیر بسزایی دارد؛بنابراین با رعایت استاندارهای بین المللی می توانیم  بسترهای صادرات محصولات دریایی را  مهیا کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه صیدماهی از اول پاییز آغازمی شود و اول بهار به اتمام می رسد تا ماهی  بتواند در زمان های دیگر تخم ریزی کند،گفت:صید قاچاق متاسفانه به صنعت صیادی  آسیب های جدی  وارد کرده  است.
خانه ملت 1306