فرماندار فومن در جریان بازدید از مزارع خشک شده بر اثر کم آبی شهرستان از فرصت 24 ساعته به آب منطقه ای گیلان برای رفع مشکل، همچنین اختصاص تانکر و حفر سریع چاه در مناطق دارای تنش آبی خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از فومن، محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان به دلیل کم آبی و خشک شدن ده ها هکتار از مزارع فومن  از روستاهای دچار کم آبی در اراضی کشاورزی ، بازدید کرد.

محسنی در این بازدید که با همراهی  معاون شرکت بهره برداری و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گیلان، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و روسای آب و فاضلاب، آبیاری و جهاد کشاورزی شهرستان فومن انجام شد با حضور در روستاهای سسطلان ، خرم بیشه رودپیش و گشت و گوراب  بر رفع فوری مشکل کم آبی در مزارع این روستاها تاکید کرد.

محسنی در بازدید از مزارع روستای سسطلان با بیان این که ۴۰ هکتار از زمین های این روستا خشک و به مشکل آبرسانی دچار شده، از برنامه ریزی و تعیین فرصت ۲۴ ساعته به آب منطقه ای استان جهت رفع مشکلات این اراضی خبر داد.
وی افزود: طبق هماهنگی انجام شده، آب منطقه ای استان گیلان باید با تنظیم زمانبندی آبرسانی و همچنین اعزام تیمی از کارشناسان خود جهت بررسی و حفر چاه جهت تأمین آب برای این روستا اقدام کند.

به گزارش ندای گیلان،وی همچنین در جریان بازدید از مزارع روستای گشت و گوراب تأکید کرد: با برنامه ریزی جهت حل مشکل کم آبی در ۳۰ هکتار از اراضی منطقه، نسبت به تنظیم برنامه آبرسانی و همچنین اعزام تیمی از کارشناسان آب منطقه ای جهت حفرچاه جهت تأمین آب ظرف ۲۴ ساعت اقدام خواهد شد.

کم آبی و خشک شدن ده ها هکتار از مزارع فومن

فرماندار فومن در حال بازدید از مزارع خشک شده برنج در روستای خرم بیشه

 

فرماندار فومن در جریان بازدید از مزارع روستای خرم بیشه، با تأکید بر هم افزایی و اهتمام جدی دستگاه های مسئول در رفع کم آبی و آبرسانی به زمین های زراعی، به برنامه ریزی جهت رفع مشکل زمین های زراعی این روستا اشاره کرد و افزود: به جهت طولانی بودن مسیر و مشکلات برق، مقرر شد شهرداری فومن به همراه یکی از شرکت های خصوصی فعال شهرستان، با تهیه دو دستگاه تانکر ۸ هزار لیتری به مدت ۷۲ ساعت به انتقال آب کانال و آبرسانی به اراضی خشک شده بپردازد.

 

 خشک شدن ده ها هکتار از مزارع فومن