تاکنون بیش از 500 هزار نفر در كمپین جهانی نه به تحریم و نه به کرونا شرکت کرده اند.

به گزارش ندای گیلان،دبیرخانه کلانشهرهای کشور با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران می‌توانند برای شرکت در این کمپین به سایتhttp://www.corona2plus.com مراجعه کنند، افزود: با فراگیری ویروس کرونا در کلیه کشورهای جهان و سرزمین ها، اکنون این مسئله کاملا مشخص شده که این ویروس یک تهدید جدی جهانی و مسبب یک بیماری واگیرو و پاندمیک است که تمامی جوامع بشری را فارغ از محدوده های جغرافیایی، نژاد، زبان و ملیت تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار زیان باری بر سلامتی شهروندان به جای می گذارد و به دلیل سرعت انتشار و قدرت فراگیری، تاثیر مخرب آن در بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و خدمات پایه مورد نیاز شهروندان اجتناب ناپذیر است.

به همین دلیل ضروری است که تمامی کشورها در یک اجماع جهانی در برابر این بیماری مصیبت بار، بدون در نظر گرفتن اختلافات سیاسی و تفاوت های جغرافیایی ایستادگی کرده و با هم در کاهش آثار مخرب آن به ویژه بر سلامت شهروندان همکاری نمایند.

یقیناً در مبارزه با این بلای جهانی، باید با زبان “انسانیت” دست یاری به هم دهیم و دستهای یاریگر را از هر نژاد و مذهب باید به گرمی بفشاریم. ویروس کرونا، کشنده است و کشنده‌تر می شود اگر در دسترسی به بهداشت و امکانات پیشگیرانه و درمان نجات دهنده، تبعیض وجود داشته باشد. تبعیض در سلامت، همان همراهی با نسل کشی و مصداق جنایت جنگی علیه بشریت است که با نادیده انگاری حداقل های حقوق بشری فرصت شیوع، فراگیری و اثرات مخرب انسانی این بیماری را فراهم می نماید.