به گزارش ندای گیلان، از دقایقی پیش بسیاری از کاربران ایرانی امکلن دسترسی به کلاب هاوس را ندارند. کاربران خارج از ایران ، از عدم مشکل برای ارتباط خود گزارش داده اند. این خبر بروزرسانی می شود

به گزارش ندای گیلان، از دقایقی پیش بسیاری از کاربران ایرانی امکلن دسترسی به کلاب هاوس را ندارند.

کاربران خارج از ایران ، از عدم مشکل برای ارتباط خود گزارش داده اند.

این خبر بروزرسانی می شود