رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر گفت: یک قبضه سلاح غیرمجاز در رضوانشهر کشف و ضبط شد .

به گزارش ندای گیلان از رضوانشهر،:رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر از کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز  در این شهرستان خبر  داد.
میغی گفت با رصد اطلاعاتی  همکاران یگان حفاظت  و با همکاری پلیس امنیت شهرستان صاحب سلاح شناسایی و اسلحه مورد نظر کشف و ضبط شد .
میغی اضافه کرد این ششمین سلاح غیر مجازی است که از ابتدای سال تابحال در شهرستان رضوانشهر کشف و ضبط شده است .