رئیس اداره امور معادن و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت:یك فقره پروانه اكتشاف معدنی و ۳۱۱ فقره مجوز برداشت موقت در گیلان صادر شد

ندای گیلان:رئیس اداره امور معادن و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از كشف بیش از 59 میلیون تن انواع ذخایر معدنی جدید در گیلان طی سال گذشته خبر داد.

رامین میرصادقی ، با اشاره به سرمایه گذاری 557 میلیون ریالی در فعالیت های اكتشافی افزود:سال گذشته با صدور 5 فقره گواهینامه كشف، بیش از 59 میلیون تن ذخایر معدنی طبقه یك، شامل بیش از 37 میلیون تن سنگ لاشه، بیش از هفت میلیون تن مارن و 15 میلیون تن مواد معدنی دیگر در استان كشف شد.
وی همچنین از صدور شش فقره پروانه جدید بهره برداری معدنی با میزان استخراج اسمی 728 هزار تن ماده معدنی طی سال گذشته خبر داد و تصریح كرد: برای این تعداد پروانه بهره برداری معدنی با ایجاد اشتغال برای 42 نفر، 38 میلیارد ریال سرمایه گذاری در گیلان انجام شد.
میرصادقی گفت : همچنین سال گذشته ، یك فقره پروانه اكتشاف معدنی و 311 فقره مجوز برداشت موقت در گیلان صادر شد.
رئیس اداره امور معادن و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اضافه كرد: 9 میلیون و 256 هزار تن انواع مواد معدنی نیز پارسال در گیلان استخراج و برداشت شد كه میزان وصولی های حقوق دولتی از محل فعالیت های معدنی بیش از 17 میلیارد ریال بوده است.