رئیس دادگستری انزلی از کاهش 70 درصدی پرونده های طلاق پس از ارجاع به بهزیستی و واحد مشاوره در شهرستان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،بهزاد براری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: در دادگستری شهرستان بندرانزلی دو شعبه بازپرسی، چهار شعبه دادیاری و چهار شعبه دادگاه حقوقی شامل یک شعبه دادگاه خانواده و سه شعبه دعاوی حقوقی داریم. همچنین سه شعبه دادگاه کیفری در این شهرستان فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد دادگستری انزلی در راستای سیاست های قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دادگستری است، افزود: درخصوص ارجای پرونده ها، سعی کردیم در بدو امر پرونده ها به شورای حل اختلاف سوق داده شود، زیرا اساس تشکیل شوراهای حل اختلاف حل دعاوی و شکایات به صورت سازشی است.

رئیس دادگستری انزلی، با اشاره به کنترل پرونده های وارده به دادگستری شهرستان طی یک سال گذشته و تعیین تکلیف پرونده های معوقه، تصریح کرد: سعی کردیم در این مقوله رسیدگی ها را افزایش دهیم و اقداماتی که انجام شد نتیجه خوبی داشت؛ به طوری که در قسمت دادگاه ها ۲۳۷۰ فقره پرونده موجودی سال گذشته با کاهش ۲۷ درصدی به ۱۷۳۴ فقره پرونده رسید.

براری، به کاهش سه درصدی پرونده ها در دادسرا اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته و با رسیدگی های صورت گرفته ۱۰۹۲ فقره موجودی به ۱۰۸۸ فقره مختومه منجر شد و در شوراهای حل اختلاف نیز کاهش موجودی ۱۴ درصدی پرونده ها را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه اجرای احکام مدنی قسمت مهم دادگستری است، تاکید کرد: در اجرای احکام تقریبا تمام قدرت خود را به کار بستیم تا مردم نمود کار دادگستری را ببینند و توانستیم ۴۳ درصد موجودی را کاهش دهیم.

رئیس دادگستری انزلی درخصوص ابلاغ الکترونیک، افزود: یک بار ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک کافی است و در هر کجای کشور می توان پرونده را پیگیری کرد و تمام دعاوی متقاضیان توسط سامانه ابلاغ می شود لذا طی سال گذشته ابلاغ دستی را ۹۹۰۰ فقره کاهش دادیم و تصمیم داریم این تعداد را به صفر برسانیم و همه ابلاغ ها به صورت الکترونیک محقق شود.

برابری، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های طلاق در این شهرستان در سال ۹۸، عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا طلاق را تسهیل نکنیم و هر نوع طلاقی که وارد دادگستری می شود با هدف کند کردن فرایند و رسیدن به سازش طرفین، در بدو ورود همه دادخواست ها به شورای حل اختلاف ارجاع می شود و شورا مکلف به تشکیل سه جلسه با هدف سازش است.

وی با بیان اینکه پرونده طلاق به بهزیستی ارجاع و جلسات مشاوره انجام می شود، اضافه کرد: همه زوجین مکلف به حضور در این جلسات هستند و بعد از این دوره پرونده وارد چرخه رسیدگی می شود. این اقدامات در کاهش پرونده های طلاق در سطح شهرستان بندرانزلی موثر بود و شاهد کاهش ۷۰ درصدی پرونده های طلاق بودیم که از حدود ۶۰ پرونده طلاق به ۱۵ پرونده کاهش داشت./ایسنا