مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : کافه کارافرینی ها حلقه انتقال ایده ها به بازارهای کسب و کار هستند که باید در توسعه آنها اقدام کرد.

به گزارش ندای گیلان،دکتر یونس رنجکش در نشست تخصصی اولین کافه کار آفرینی گیلان در رشت افزود : ایجاد ، راه اندازی و توسعه این نوع مراکز که از سیاست های دولت در توسعه اشتغال و کار آفرینی است از نیاز های جدی جامعه برای سوق دادن متقاضیان و مهارت آموزی آنان به سمت بازار های کار هدف است.
وی اظهار کرد : با توجه به نقش هدایتگری کافه کار آفرینی ها و تسهیلگری در ایجاد و راه اندازی کسب و کارها این مراکز می توانند نقش مهمی در کار آفرینی توسط بخش خصوصی بویژه جوانان مستعد داشته باشند.
وی اظهار داشت : با توجه به الگوی موفق راه اندازی این مرکز در شهر رشت برنامه ریزی برای توسعه آن در سایر شهرستان های گیلان در اولویت قرار دارد.

به گفته وی ، در این مراکز علاقمندان با ارائه ایده کسب و کار ها و هدایت و راهنمایی توسط هدایتگران وارد بازارهای کار و کار آفرینی می شوند.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان مهارت آموزی را حلقه مفقوده در راه اندازی کسب و کارها و تبدیل ایده به فرصت های شغلی عنوان و یاد آور شد : این خلا از طریق کافه کار آفرینی ها قابل بر طرف شدن است.
رنجکش ضمن تشکر از مدیران کافه کارآفرین کاشف در ایجاد این مرکز افزود : استانداری گیلان آمادگی پشتیبانی از اینگونه مراکز را با توجه به سیاست های حمایتی دولت دارد .
وی بادآورد شد : با توجه به دستورالعمل صادره از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راه اندازی اینگونه مراکز متقاضیان می توانند برای کسب مجوز به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند.