«کاظم قربانی» با کسب سه رأی از پنج رأی اعضای شورای شهر فومن به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش  ندای گیلان از فومن، اعضای شورای شهر فومن جلسه‌ای با محوریت انتخاب شهردار این شهر برگزار و در پایان «کاظم قربانی» را به عنوان شهردار فومن انتخاب و معرفی کردند.

گفتنی است؛ ۱۱ نفر برای کسب کرسی شهردار، شهر فومن از سوی شورای این شهر بررسی و در نهایت اعضای به دو گزینه «علی مقصودی» و «کاظم قربانی» رسیدند که با انجام رأی گیری «کاظم قربانی» با کسب سه رأی از پنج رأی اعضا به عنوان شهردار فومن انتخاب شد.