کارگر ساختمانی میانسالی که سرزده به خانه خود رفته بود زمانی که زنش را در اتاق خواب در وضعیت نامناسبی با مرد غریبه دید،در مقابل مرد غریبه و زن خیانتکارش دست به خودکشی زد.

به گزارش ندای گیلان،کارگر ساختمانی در پاکستان پس از این که متوجه شد همسرش به او خیانت کرده و با مرد دیگری در ارتباط است خودش را در مقابل همسرش حلق آویز کرد و کشت.

بنا به گزارش رسانه های خارجی، مرد ۴۵ ساله به گمان این که همسرش در خانه تنهاست پس از بازگشت از محل کارش با صحنه ای زشت از همسرش و مرد غریبه در اتاق خواب رو به رو شد که در نهایت در مقابل چشم همسرش و مرد غریبه خودش را از سقف خانه دار زد.

در جریان تماس زن جوان با اداره پلیس و افشای این موضوع جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و زن و مرد خیانتکار برای توضیحات و اعتراف در این پرونده به اداره پلیس منتقل شدند تا رسیدگی به این پرونده آغاز شود