روزبهان گفت:ما از کارخانه‌داران انتظار داریم نسبت به پرداخت قدرسهم خود اقدام کنند، تا بتوانیم کلیه مطالبات چایکاران را به‌موقع تسویه حساب کنیم.

به گزارش ندای گیلان،محمدولی روزبهان گفت: امیدواریم مابقی مطالبات کشاورزان چایکار بابت خرید تضمینی برگ سبز چای را هر چه سریعتر پرداخت کنیم.

وی افزود:ما از کارخانه‌داران انتظار داریم نسبت به پرداخت قدرسهم خود اقدام کنند، تا بتوانیم کلیه مطالبات چایکاران را به‌موقع تسویه حساب کنیم.

روزبهان خاطرنشان ‌کرد:از دور جدید پرداخت تسهیلات به چایکاران توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، جهت نگهداری، به‌زراعی و بهسازی باغات چای خبرداد.

وی تصریح کرد:امسال نیز به مانند سال گذشته توزیع کود شیمیائی با همکاری اتحادیه چایکاران و همچنین بیمه فراگیر باغات چای  به اجرا در می‌آید.