دادستان مرکز گیلان گفت :کارآفرینان و سرمایه گزاران می توانند با حضور در زندان و استفاده از تسهیلات ارزنده از نیروهای انسانی مناسب و ارزان برای بخش کارآفرینی و اشتغال خود از این فرصت طلایی برخورداری از اجر معنوی و منفعت هم برای کارفرما و هم زندانی و خانواده او دارد استفاده نمایند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، در راستای تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین ، از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و نیز تاکیدات ریاست سازمان زندانهای کشور مبنی بر توسعه اشتغال پایدار و پوشش حداکثری بکارگیری خانواده های زندانیان در زمینه اشتغال ،زندان های گیلان از کار آفرینان جهت مشارکت در امر اشتغالزایی دعوت می نماید .
فلاح میری دادستان مرکز استان در جلسه ایی با محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان در خصوص اشتغال زندانیان و خانواده های آنان گفت :کارآفرینان و سرمایه گزاران می توانند با حضور در زندان و استفاده از تسهیلات ارزنده از نیروهای انسانی مناسب و ارزان برای بخش کارآفرینی و اشتغال خود از این فرصت طلایی برخورداری از اجر معنوی و منفعت هم برای کارفرما و هم زندانی و خانواده او دارد استفاده نمایند.
دادستان مرکز استان با دعوت یکی از کارآفرینان پوشاک برتر کشور در این جلسه و هم اندیشی تخصصی و خرد جمعی برای ارتقاء در بخش اشتغال زندان های گیلان گفت : جایگاه و اهمیت حرفه آموزی و اشتغال مددجویان می تواند هم برای مددجو و هم خانواده آنان موثر باشد افزود این امر می تواند در باز اجتماعی کردن مددجویان ، حفظ و کیان خانواده و امید به آینده مهم باشد
در ادامه محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه زندان مرکزی رشت بعنوان زندان تحولی در کشور انتخاب گردیده گفت : از تمامی کارآفرینان دعوت بعمل می آوریم تا با در اختیار قرار دادن نیروهای انسانی ارزان و محیط آماده به کار درچرخه تولیداقتصادی نقش آفرین نمایندکه به تبع آن کشور را از وابستگی به بیگانکان نجات خواهند داد و قشر عظیمی از خانواده های زندانیان را نیز در این راه مشغول بکار نمایند
مدیر کل زندان های گیلان در پایان با بیان اینکه سرمایه گزاران و کارآفرینان کشور و استانی با مراجعه به زندانها توانسته اند طرح ، نقشه و بستر راه اندازی کارگاه های بزرگ تولیدی و حتی گردشگری را فراهم سازنند تا بتوانیم بزودی شاهد فعالیت های گسترده باشیم و به مرحله اجرا برسانیم .
شایان ذکر است بعد از اتمام جلسه از بخش های اشتغال زندان مرکزی و نسوان رشت دیدن بعمل آمد.