اگر شما خوانده یک پرونده باشید در قدم اول برای دفاع از خود باید به فکر تنظیم یک "لایحه دفاعیه"باشید تا در اولین نوبت رسیدگی به پرونده مورد بررسی قاضی قرار بگیرد

به گزارش ندای گیلان،روزانه هزاران شکایت به دلایل مختلف در دادگاه ها ثبت می شود و اگر شما خوانده یک پرونده باشید در قدم اول برای دفاع از خود باید به فکر تنظیم یک “لایحه دفاعیه”باشید تا در اولین نوبت رسیدگی به پرونده مورد بررسی قاضی قرار بگیرد. اما در نوشتن این لایحه باید به چه چیزهایی دقت کنید.

وکلا به جای زیاده نویسی باید سعی کنند کل مطلب رو در لایحه بنویسند. در دادخواست همه تیر های خود را بیاندازید و تیری برای روز مبادا نگه ندارید که روز مبادایی وجود ندارد. درنوشتن لایحه دفاعیه چند نکته حائز اهمیت است :
1- مطالعه پرونده

2- نت برداری از حساسترین موارد قید شده در پرونده
3 – اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده دربدو پرونده اواسط و آخران مطابقت شود درصورتی که وکیل متهم یا خوانده باشید عکس فوق عمل شود
4- چنانچه شاهدی در پرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات آنها درطول جلسات
5 – چهار روز قبل از جلسه ، کنترل نمودن اخطاریه ها (به این دلیل که  اگر نسخه ثانی اخطاریه طرف مقابل به دادگاه ارائه نشده بلافاصله از کلانتری مربوطه درخواست می شود که هرچه زودتر تا قبل از جلسه تقدیم دادگاه کند چون درغیر این صورت جلسه محکمه تجدید می شود)
6 – خوانا نوشتن لایحه و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد
7- استدلال محکمه پسند از موکل و استناد به مواد قانونی .
8- در مواردی که پرونده حقوقی است دقت کردن از خواسته خواهان با ابطال نمودن هزینه دادرسی چون در بعضی از موارد عدم دقت در چنین مواردی که هزینه کامل باطل نشده باعث تجدید جلسه می شود واین امر باعث اطاله دادرسی می شود
9- درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی: قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه می‌بایست منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشد.

بعد از آنکه گزارش رسیدگی را به دقت مطالعه فرمودید، باید اظهارنامه ( های ) ارسالی خود را ( در صورت ارسال ) مطالعه کرده تا ببینید اظهار شما به چه نحوی بوده است.

در صورتی که اسناد و مدارکی دال بر دفاع شما در برابر سازمان امور مالیاتی وجود دارد، آنها را تهیه کرده و به دقت بررسی نمایید.

تجربه نشان داده که در اکثر مواقع، لوایح طولانی که در چندین برگه مرقوم شده است، توسط هیأت حل اختلاف مطالعه نمی شود؛ پس پیشنهاد می شود در کوتاه ترین و مفیدترین حالت، مطالب خود را عنوان و تحریر نمایید.

سعی کنید به یکی از مستندات زیر جهت اعتباردهی و دفاع بهتر اشاره کرده و آن را ضمیمه لایحه خود نمایید:

بخشنامه – آئین نامه – دستورالعمل – تصویب نامه – رأی شورای عالی مالیاتی –

از عامیانه نویسی پرهیز کنید و سعی نمایید لایحه شما شکل و شمایل حقوقی داشته باشد.