بلبل آبادی گفت: 2.4 برابر شرایط عادی چگالی بارش برف قبلی بوده است و همچنین سرعت 80 کیلومتری باد مشکل را بیشتر کرد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت عظیم بلبل آبادی با بیان اینکه  با برسی هایی که انجام دادیم چگالی برف گذشته حدود 120 گرم بر متر مکعب بود گفت: که در شرایط عادی این عدد بین 50 تا 200 گرم بر مترمکعب است که نشان می دهد 2.4 برابر شرایط عادی چگالی بارش برف قبلی بوده است و همچنین سرعت 80 کیلومتری باد مشکل را بیشتر کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان گیلان با تصریح بر اینکه در چنین شرایط آب و هوایی حالت های گذرا برای خطوط غیر قابل اجتناب است  گفت:نوسان هادی ها خصوصاً در زمان بارش و پس از آن و حتی در زمانی که هوا آفتابی  می شود رخ می دهد زیرا یخ و برف شروع میکند به جدا شدن از سیم های برق و شرایط حادتر می شود.
وی افزود:تمهیدارت لازم  از بابت گروه های عملیاتی در رضوانشهر ،انزلی، رشت و لاهیجان دیده شده است و استفاده از تجهیزات و ماشین آلاتی چون اسنوتراک در دستور کار قرار دارد.