جاي تعجب است كه مي‌توانيم در كشور عوامل مخالف رابه راحتي دستگير ‌كنيم اما ليكن حمايت از مرتضوي تا آنجا ادامه يافته است كه قادر به دستگيري او نيستيم!

به گزارش ندای گیلان،سعيد مرتضوي كه زماني به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي دادگستري شهر تهران مشغول به كار بود، در حال حاضر مهره‌اي سوخته است و طرح نام او در مطبوعات به معروف‌ماندنش بيشتر كمك مي‌كند. با اين حال اقدام او در عدم معرفي خود به مقامات قضايي موضوعي است كه بايد درس بسيار از آن آموخت. اگر دستگاه قضايي پيش از انتخاب اشخاصي مانند سعيد مرتضوي براي تصدي مراجع قضايي مهم چون دادستاني تهران، آسيب‌شناسي مي‌كرد و مانع مي‌شد، اكنون دستگاه قضايي نه با پديده‌اي همچون مرتضوي رو‌به‌رو مي‌شد و نه براي دستگيري‌اش مشكلي به وجود مي‌آمد.

واقعيت اين است كه از همان ابتدا كه سعيد مرتضوي به عنوان قاضي دادگاه مطبوعات انتخاب شد و اقداماتي عليه مطبوعات و فعالان سياسي و مدني به عمل مي‌آورد و دور و نزديك و آشكار و پنهان او را تاييد و ستايش مي‌كردند؛ مشخص بود كه او تنها نيست و قطعا عقبه و پشتيباناني دارد.بديهي است كه اين عقبه مرتضوي را تنها نخواهد گذاشت. اگرچه اين عقبه به دليل اثبات مجرم بودن مرتضوي و محروم شدنش از تصدي شغل قضايي مادام‌العمر، علنا از او حمايت نمي‌كند اما بدون شك در نهان از او حمايت خواهند كرد. جاي تعجب است كه مي‌توانيم در كشور عوامل مخالف حاكميت را در هر جا كه باشند به راحتي و بلافاصله شناسايي و دستگير ‌كنيم اما ليكن حمايت از مرتضوي تا آنجا ادامه يافته است كه قادر به دستگيري او نيستيم.

پنهان بودن او بيش از سه ماه بعد صدورحكم محكوميتش باور‌كردني نيست. بايد توجه داشت كه شخص مرتضوي مهم نيست بلكه اقدامات مرتضوي از اهميت بيشتري برخوردار است كه قطعا بدون پشتيباني انجام نشده است.

اگرچه يكي از مقامات عالي قوه قضاييه اعلام كرده كه مرتضوي پنهان شده اما دستگيري شخصي كه با محافظ و اتومبيل‌هاي مشخص اينجا و آنجا حضور پيدا كرده و مشغول كار و فعاليت تجاري يا غير‌تجاري است، چندان مشكل نيست. زيرا مرتضوي خانه و زندگي دارد و نيز آن‌طور كه گفته مي‌شود در شهر و زادگاهش به فعاليت‌هايي نيز اشتغال داشته است. در پايانه اين نوشتار توجه مراجع قضايي را به اين امر جلب مي‌كنم كه افرادي چون مرتضوي هنوز در بدنه دستگاه قضايي هستند. اين‌گونه افراد كه براي دستگاه قضايي و حاكميت كشور، مشكل ايجاد كرده‌اند، كم نيستند و هزينه‌هايي را براي كل حاكميت ايجاد مي‌كنند. اين هزينه بسيار گران‌تر و بيشتر از هزينه‌هايي است كه ديگران ايجاد كرده و به‌فوريت دستگير شده و… بنابراين اگر مي‌خواهند چنين موضوعي تكرار نشود بهتر است كساني كه با اقدامات تند و خشن عليه متهمان ايجاد هزينه كرده‌اند، شناسايي و به اقدامات‌شان پايان داده شود زيرا بروز اين عوامل لزوما در كهريزك نخواهد بود و در كشور مواردي مانند كهريزك فراوان است.

*صالح نيكبخت