چتر آبی طرحی است برای حمایت صنفی از همه هنرمندان شهر رشت، به‌صورت مجزا در همه رشته‌های هنری و با عقد تفاهم‌نامه با انجمن‌های هنری ثبت‌شده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای حمایت از تک‌تک هنرمندان عضو در این انجمن‌ها است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، «شوراهای شهر و سازمان‌های تابعه شهرداری دارای بودجه‌هایی هستند که در آن‌ها می‌توان از طرح‌ها و فعالیت‌های هنری در شهر حمایت کرد، در تمامی دوره‌های شورا این حمایت‌ها اتفاق افتاده، اما یک نقطه‌ضعف بزرگ در این طرح باعث عدم رعایت عدالتِ حمایتی شده است و آن اینکه همه حمایت‌ها به‌صورت فردی و بر اساس رابطه تعداد محدودی از هنرمندان با اعضای شورا اتفاق افتاده که باعث شده همه این اعتبارات در یک گروه خاص محدود شود، تیم ما بعد از جلسات کارشناسی با مسئولان فرهنگی و هنری استان و رصد نقاط ضعف و قدرت این موضوع، به طرح چتر آبی رسید.

چتر آبی طرحی است برای حمایت صنفی از همه هنرمندان شهر رشت، به‌صورت مجزا در همه رشته‌های هنری و با عقد تفاهم‌نامه با انجمن‌های هنری ثبت‌شده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای حمایت از تک‌تک هنرمندان عضو در این انجمن‌ها است.

به این شکل حمایت‌های مادی و معنوی شهرداری رشت از هنرمندان به‌صورت صنفی خواهد بود و توسط مسئولین انجمن‌ها به‌صورت عادلانه به همه هنرمندان رشت تعلق خواهد گرفت.»

سجاد_علیپور
#ایدههاکم_نیستند
#همراهشورفیق

ادرس اینستاگرام :

https://www.instagram.com/p/COzwCyZDj0_/?igshid=13udhgvnzzjr9