مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: پیشنهاد تشکیل شورای همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای منطقه به عنوان پایلوت ایجاد شورای همکاری کشورهای این حوزه از سوی این سازمان مطرح شده و با همکاری وزارت امورخارجه در حال پیگیری آن هستیم.

به گزارش نداي گيلان: رضا مسرور گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های ریلی و بندری در قالب ایجاد بزرگ‌ترین بندر ایران در دریای خزر در محدوده این منطقه واتصال آن بندر به شبکه ریلی کشور، فعال سازی کریدورهای شمال جنوب و کریدور چین اکتائو بندرانزلی، به همراه ایجاد بورس کالای منطقه که از سال گذشته در حال فعالیت است، سه قطعه اصلی راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر را تشکیل می‌دهد.

وی رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی را در چارچوب عملیاتی کردن برنامه‌های دولت اعلام کرد و با اشاره به سفر فروردین ماه سال جاری رئیس جمهور به این منطقه و اعلام منطقه آزاد انزلی به هاب ترانزیت کشورهای حاشیه دریای خزر، افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در ارتباط با کشورهای منطقه بهره برد.

وی به تشریح مبادلات کالایی کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با دیگر کشور‌ها و ایران پرداخت و با اشاره به جایگاه نامطلوب ایران در مبادلات با این کشور‌ها، افزود: نداشتن موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی با چهار کشور فوق، عدم شناخت از نیازمندی‌ها و توانمندی‌های بازارهای یکدیگر، نامناسب بودن در انتقال ارز با کشورهای فوق، و در ‌‌نهایت عدم اعتماد مهم‌ترین موانع توسعه روابط ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر را تشکیل می‌دهد.

مسرور با بیان اینکه اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی و دولت در جهت رفع موانع فوق است، گفت: ساخت و توسعه بنادر مختلف از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر حلقه مکمل مبادلات تجاری فی مابین است و این بنادر به هیچ وجه رقیب یکدیگر محسوب نشده بلکه بر ظرفیت‌های مبادلات و مراودات کشورهای منطق می‌افزایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: با فعال سازی کریدور شمال جنوب، مسیر و هزینه مبادله کالا میان اروپا و جنوب و جنوب شرق آسیا کاسته شده، موضوعی که در کریدور جدید تجاری ایران و چین که از سوی این سازمان با همکاری سازمان‌های دیگر دولتی در حال پیگیری می‌باشد، هم قابل دست یابی است.