رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد:پیش بینی میشود در فصل برداشت پیش¬رو بیش از 190 هزار هکتار از مزارع شالیکاری استان با کمباینهای مخصوص برنج و بقیه اراضی با استفاده از دروگرها و خرمنکوب های پشت تراکتوری مخصوص برنج برداشت گردد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،حیدر کامیاب،رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ناوگان ماشینی برداشت محصول برنج استان با 4500 دستگاه کمباین مخصوص برنج، 3400 دستگاه دروگر، بیش از 5000 دستگاه تراکتور و تعداد قابل توجه ای تیلر، 3000 دستگاه خرمنکوب پشت تراکتوری و 1400 دستگاه بیلر (بسته¬بند کاه و کلش ) و با حدود 562 واحد تعمیرگاه ثابت و سیار ماشینهای کشاورزی، با150 واحد نمایندگی¬های فروش و فروشگاههای تامین قطعات یدکی ماشین¬آلات کشاورزی، با حدود 34000 نفر نیروی کار متخصص و ماهر در امر خدمات دهی و بکارگیری ماشین¬های برداشت برنج و در تلاشی شبانه روزی آماده برای برداشت محصول 238000 هکتار از مزارع شالیکاری استان در مدت زمانی حدود یک¬ماه میباشند.

وی گفت :پیش بینی میشود در فصل برداشت پیش¬رو بیش از 190 هزار هکتار از مزارع شالیکاری استان با کمباینهای مخصوص برنج و بقیه اراضی با استفاده از دروگرها و خرمنکوب های پشت تراکتوری مخصوص برنج برداشت گردد.