نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از ساخت دهکده ورزشی برای برگزاری مسابقات کشوری و جهانی ویژه دانشجویان در رشت خبر داد و گفت : برای ساخت این دهکده ورزشی دانشجویی 5 میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است .

به گزارش ندای گیلان،جبار کوچکی نژاد دیگر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم از ساخت دهکده ورزشی برای برگزاری مسابقات کشوری و جهانی ویژه دانشجویان در رشت خبر داد و گفت : برای ساخت این دهکده ورزشی دانشجویی ۵ میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است .
وی با بیان اینکه برای توسعه و تعریض جاده خمام – خشکبیجار – لشت نشا – آستانه اشرفیه هم ۵میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است افزود : برای راه اندازی رآکتور هسته ای با هدف توسعه کشاورزی ۴۰میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که بزودی عمیلیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.
جبار کوچکی نژاد همچنین از به سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی ستاد فرمان اجرایی حضرت امام در شهرستان رشت اشاره و تصریح کرد : این سرمایه گذاری در بخش های صنعتی ، آموزش و پرورش ، کشاورزی ، عمرانی و اشتغالزایی در شهرستان رشت انجام می شود.