فرماندار شفت خواستار برخورد قاطعانه دستگاه های اجرایی با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از شفت،سید محسن موسوی فرماندار شفت در جلسه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز با اشاره به لزوم برخورد قاطعانه دستگاه های اجرایی با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر و روستا اظهار داشت: ما خواهان بهبود اوضاع هستیم و به دنبال رفتار تدافعی با مردم و ایجاد نارضایتی نیستیم چراکه خیلی از نقص ها و قانون گریزی ها میتواند ناشی از عدم اطلاع کافی از قوانین موجود باشد.

وی خواهان برخورد قاطع  با مسببان ساخت و ساز غیر مجاز شد و گفت: دستگاهای اجرایی مربوطه نقش بسزایی در جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز و هدایت افراد به سوی قانون مند شدن سازه دارند.

وی تصریح کرد: جلسات مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز باید بطور مستمر برگزار شده و همچین آورده جلسات کاهش آمار ساخت و ساز غیر مجاز باشد چراکه افراد دخیل در این گونه ساخت و سازها،متصرفان املاک و اراضی،زمین خواران و… به نظام مقدس جمهوری اسلامی خیانت می‌کنند که بعضاً تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد

فرماندار شفت  در انتها ضمن اشاره به ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها ، گفت: دهیاران در خط مقدم جلوگیری از اینگونه ساخت و ساز ها قرار دارند و با اقدام به موقع و جلب کمک از بخشداری ها می‌توانند درکاهش این ساخت و سازها در راستای نیل به اهداف نظام قانون مند نیز بدرخشند،و همچنین شایان ذکر است دستگاهای خدمات رسان بدون هیچگونه اغماضی از ارائه خدمات  به افراد مذکور خودداری نمایند.

  • نویسنده : مائده احمدی